Menu
Your Cart

Obchodné podmienky pro maloobchod a velkoobchod

Platné pre predaj tovaru ponúkaného na území Českej a Slovenskej republiky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky") sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a kupujúcim, upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán z kúpnej zmluvy. Všeobecné podmienky obchodného vzťahu medzi spoločnosťou THERMOWELL , sídlom Jeseník, Nábřežní 414 79001, ČESKÁ REPUBLIKA, IČO - 44884966, DIČ - 6505167647 , ďalej len predávajúci a kupujúcim (ďalej len kupujúci), sa v prípade fyzických osôb riadi ustanoveniami Nového občianskeho zákonníka (NOZ 89/2012 Zb.), u právnických osôb Obchodným zákonníkom. Tieto všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PODĽA ZÁKONA o evidencii TRŽIEB

Podľa zákona ČR, o evidencii tržieb, je predávajúci povinný vydať zákazníkovi účtenku.
Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online.
V prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hod.

1. Objednanie tovaru

Odoslaním internetovej objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť jeho objednávky, vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami a zároveň potvrdzuje svoju spôsobilosť na právne úkony. Ak zákazník pri zadávaní objednávky správne vyplní e-mailovú adresu, bude mu na ňu doručené potvrdenie zapísania objednávky do objednávkového systému e-shopu. Objednávať tovar možno taktiež telefonicky alebo e-mailom. Objednávka je vždy považovaná za záväznú pre obe strany, ak nie je dohodnuté inak. Pokiaľ kupujúci zadal chybné kontaktné údaje, v dôsledku čoho mu potvrdenie objednávky nemôže byť doručené, je objednávka zrušená!!!

Cenová ponuka našich produktov je vypracovaná predávajúcim, má garantovanú platnosť 1 kalendárny mesiac od dátumu spracovanie cenovej ponuky. Cenové ponuky sa počas roka líšia podľa daného obdobia letné, zimné. Každé obdobie má inú cenovú ponuku, sú poskytované zľavy a akcie.

Cena dopravy sa počíta podľa hmotnosti tovaru a vzdialenosti obce , ceny sú uvedené pre maloobchod a veľkoobchod,

Pri objednaní tovaru vystaví kupujúci predávajúcemu objednávku, v ktorej bude uvedené najmä:

1 - identifikačné údaje - meno a priezvisko kupujúceho, fakturačná adresa, u právnických osôb a SZČO celý názov spoločnosti, IČO, u platiteľov DPH uviesť DIČ, tel.
2 - dátum vystavenia objednávky
3 - spôsob odberu tovaru - na dobierku, možný je i osobný odber, žiadosť o zabezpečenie prepravy , ktorá je dohodnutá s prepravnou službou
4 - pri žiadosti o zaistenie prepravy verejnou prepravnou službou úplnú adresu, kam má byť tovar doručený, meno a priezvisko zodpovednej osoby, ktorá zaistí prevzatie zásielky a v prípade dobierky jej úhradu, telefónny kontakt na túto osobu.
5 - jednoznačnú identifikáciu objednávaného tovaru a požadované množstvo - za jednoznačnú identifikáciu sa považuje napríklad uvedenie presného názvu, uvedeného pri tovare v cenníku dodávateľa

2.Doručenie tovaru

Tovar je štandardne expedovaný do 5 pracovných dní. V prípade, že sa jedná o tovar atypických rozmerov je expedovaný po dohode. Ak nie je tovar skladom, je o tejto skutočnosti kupujúci ihneď vyrozumený! Dodacia lehota u neskladového sortimentu je potom 14 - 21 dní. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom našej firmy THERMOWELL.sk. Tovar zasielame prostredníctvom dohodnutej prepravnej služby Toptrans . U neskladových výrobkov objednaných, vyrobených, alebo dovezených na želanie kupujúceho priamo od výrobcu, má predávajúci v prípade odmietnutia prevzatia takého výrobku zo strany kupujúceho - právo vyžadovať úhradu nákladov vo výške hodnoty tovaru = 100% účtovanej ceny. Základným dôvodom pre oprávnené odmietnutie zásielky je zjavne poškodenie tovaru pri preprave, nesprávny typ, či množstvo dodaného tovaru. Upozorňujeme, že faktúry zasielame iba elektronicky.

2.1 Prevzatie tovaru

Zákazník je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie zásielky, je zákazník povinný za prítomnosti dopravcu skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom. Dodatočná reklamácia nemusí byť neskôr uznaná. Zákazník má právo od zmluvy odstúpiť. Dôvodom pre oprávnené odmietnutie zásielky je zjavne poškodenie tovaru pri preprave, nesprávny typ či množstvo dodaného tovaru. Pri prevzatí zásielky prosím starostlivo prekontrolujte jej neporušenosť (svojím podpisom zásielkovej službe potvrdzujete prevzatie tovaru bez závad a neskoršie reklamácie sa len ťažko uplatňujú). V prípade známok poškodenia spíšte s dopravcom reklamačné hlásenie a zásielku nepreberajte. Po prevzatí zásielky s neporušeným obalom odporúčame otvoriť zásielku v prítomnosti prepravcu (pretože vykurovacie trubice sú sklenené a môže sa stať, že aj keď je obal neporušený, tak trubice vplyvom manipulácie so zásielkou praskne) a v prípade poškodeného obsahu opäť spísať reklamačné hlásenie a zásielku vrátiť späť.

2.2 Spôsob platby

Platba sa vykonáva hotovostne alebo dobierkou pri prevzatí tovaru, prípadne bankovým prevodom pred odoslaním tovaru, s týmto je poslaná elektronicky proforma faktúra alebo faktúra. Po pripísaní finančnej hotovosti na účet je tovar ihneď poslaný odberateľovi. U neskladových výrobkov si predávajúci vyhradzuje právo vystaviť vopred zálohovú faktúru vo výške 50 - 100% hodnoty výrobku. Cena prepravy tovaru je učená dohodnutým prepravcom Toptrans. Náklady na dodanie tovaru, alebo služby sa líšia podľa zvoleného spôsobu doručenia a spôsobu platby, tieto náklady si hradí vždy odberateľ. Štandardná cena dodávky je uvedená za jeden výrobok, cena dopravy sa líši podľa hmotnosti objednaných výrobkov.

Cena dopravy sa počíta podľa hmotnosti tovaru a vzdialenosti obce, ceny sú uvedené pre maloobchod a veľkoobchod, ceny sú uvedené bez DPH :

1kg -       5 kg ...12,00 EUR
5kg -     20 kg ...17,00 EUR
20 kg – 50 kg ... 27,00 EUR
50 kg -  70 kg ... 37,00 EUR
80 kg -            ... 42,00  EUR

Väčší odber – Doručenie ZDARMA !!!

Veľkoobchodní odberatelia si hradia všetky náklady na dopravu sami ! Upozorňujeme, že faktúry zasielame iba elektronicky !!!


2.3 recyklačný poplatok

V cene spotrebičov je aj recyklačný poplatok, výška recyklačného poplatku sa u jednotlivých výrobkov líši podľa nákladov na zber a spracovanie.

Predajca má povinnosť odobrať vždy, aj pri nákupe cez internet, starý tovar. Výmena je kus za kus, pričom musí ísť o rovnaký alebo podobný výrobok.

Platbu za spätný odvoz, si platí zákazník sám, pretože ide o službu nad rámec bežného predaja.


Pred nákupom cez internet je dobré sa informovať, za koľko vám odvezú váš starý spotrebič. Náklady na dopravu sa totiž  účtujú zvlášť.


3. Reklamácie - ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Formular pre reklamácie zde !!!

Na všetok odovzdávaný tovar je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov v zmysly novely Občianskeho zákonníka č.150 / 2004. Plynutie začína dnom prevzatia tovaru. / Záruka sa nevzťahuje na chybu, kvôli ktorej bola poskytnutá zľava /. Pri prípadnej reklamácii sa v prvom kroku chyba na výrobku odstráni. Ak odstránenie nie je možné, máte nárok na odstúpenie od zmluvy, vrátenie peňazí , alebo na výmenu tovaru. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku. Čas, od kedy začína plynúť záručná doba je uvedený na doklade o kúpe, preto si ho vždy starostlivá uchovajte. Pri reklamácii predložte doklad o kúpe / faktúru /.

Kupujúci sa zaväzuje, že sa zoznámi s návodom na použitie a predmet kúpy bude používať s jeho súladom na účely, pre ktoré je predmet kúpy určený alebo sa obvykle používa. Predávajúci poskytne kupujúcemu záruku po dobu 24 mesiacov od dátumu kúpy, ak nie je uvedené pri niektorých špecifických výrobkov inak (napríklad skrátená 12 mesačnej garancia na batérie do elektrických vozidiel a LED svietidiel). Ak sa prejavia chyby v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia predmetu kúpy, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Toto sa však nevzťahuje na chyby vzniknuté v dôsledku nesprávneho užívania predmetu kúpy alebo v dôsledku poškodenia vonkajším zásahom (napríklad u elektrických spotrebičov na poškodenie v dôsledku vysokého prepätia v elektrickej sieti, a pod.). Záruka 24 mesiacov sa nevzťahuje na tovar zakúpený v outlete, alebo na ktoré bola poskytnutá zľava pre chybu, ktorá nebráni jeho (aspoň čiastočnému) užívaniu a s ktorou je zákazník vopred oboznámený, na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, u použitej veci na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal predmet kúpy pri prevzatí kupujúcim. U spotrebného tovaru, u ktorého je uvedený dátum spotreby, je kupujúci oprávnený uplatniť právo na chyby 24 mesiacov iba za predpokladu, že táto lehota neprekročí dátum spotreby, ktorá je uvedená na obale. Inak platí možnosť uplatniť si právo na chyby dátum spotreby. Ak Vám tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, máte právo do 14 pracovných dní od prevzatie zásielky odstúpiť od ZMLUVY podľa § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa, pri zásielkovom odovzdaní / zákon č. 108/2000 Zz /. Výrobok nám pošlite poštou na adresu firmy: THERMOWELL.SK - nepoškodený v pôvodnom obale, nesmiete s tovarom manipulovať ani ho v žiadnom prípade používať, alebo ho vybaľovať , s krátkou žiadosťou a faktúrou, ktorú ste obdržali k výrobku.. Ak budú dodržané všetky uvedené podmienky, peniaze za výrobok, mimo poštovného, Vám budú obratom vrátené na účet do 30 dní. Toto ustanovenie neplatí pre veľkoobchod.

Pre Kupujúceho podnikateľa (s IČO) je skrátená záručná lehota na uplatnenie práv z chybného plnenie na 12 mesiacov. Na dobíjacie batérie v elektrických vozítkách je skrátená záručná lehota 6 mesiacov. Toto obmedzenie bude uvedené na daňovom doklade. Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.

4. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

formulár pre odstupení tu

Kupujúci (malospotrebiteľ) má v prípade nákupu prostredníctvom komunikácie na diaľku (Objednávka cez e-shop, e-mail, telefonicky alebo korešpondenčne) právo na odstúpenie od zmluvy (ak nie je nižšie uvedené inak) a to v lehote štrnástich dní, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru. U zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Kupujúci môže odstúpiť prostredníctvom vyplneného a odoslaného vzorového formulára. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy ((určujúci je dátum odoslania), predmet kúpy, vrátane prípadných darčekov a bonusov, a to na svoje náklady. Predmet kúpy sa musí vrátiť späť predávajúcemu nepoškodený, bez známok používania a opotrebovania, v pôvodnom obale, s kompletným obsahom, návodom a dokumentáciou a tiež s prípadnými bonusmi (darčeky). Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci (zásielku preto odporúčame poistiť, pretože zodpovednosť za jej stratu či poškodenie pri preprave späť nesie Kupujúci). Keď kupujúci používal tovar, počas 14 dní, má právo dodávateľ odpočítať z ceny čiastku za opotrebenie tovaru.Po obdržaní vráteného tovaru, predávajúci skontroluje neporušenosť a kompletnosť tovaru a najneskôr do 14 dní Kupujúcemu vráti späť celú zodpovedajúcu sumu a to prevodom na bankový účet kupujúceho. V prípade, že vrátený tovar bude vykazovať známky užívania, poškodenia alebo opotrebenia, bude neúplné alebo nebude v pôvodnom nepoškodenom obale, nemožno tovar považovať za nepoužitý. V takom prípade nie je možné uplatniť možnosť vrátenia tovaru predávajúcemu a tento tovar bude kupujúcemu na jeho náklady zaslaný späť. Nárok na 14 dennú lehotu na vrátenie tovaru nevzniká v prípade osobného odberu tovaru kupujúcim na prevádzke predávajúceho a u neskladových výrobkov, ktoré boli vyrobené alebo dovezené od výrobcu alebo predajcu podľa objednávky Kupujúceho.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:

* v prípade poskytovania služieb, ktoré predávajúci splnil s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

* v prípade dodávky tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu - viď.čl.Expedícia tovaru týchto Všeobecných obchodných podmienok.

* v prípade dodávky tovaru, ktorý bol vyrobený alebo upravený od výrobcu alebo predajcu podľa objednávky Kupujúceho - viď.čl.Expedícia tovaru týchto Všeobecných obchodných podmienok.

* v prípade dodávky tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom.

* v prípade opravy alebo údržby vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť, to však neplatí v prípade následného prevedenia iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov.

* v prípade dodávky tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

* v prípade dodávky zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

* v prípade porušenia originálneho tovaru , keď nemožno tento tovar uviesť do pôvodného stavu.

* v prípade nákupu na IČO .

Ochrana osobných údajov :

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít,

5. Spoločné ustanovenia

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti.

6. Ochrana osobných údajov

GDPR - informace - Informace o ochraně osobních údajů

Predajca zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a e-mailovú adresu, tieto informácie slúžia predovšetkým pre uľahčenie objednávok zákazníkov.

1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").
3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu.
4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

Spracovávame tieto vaše údaje :

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:
a) identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, číslo vášho dokladu totožnosti, IČO a DIČ, ak ste podnikateľ, a vaše funkcie v organizácii, ak zastupujete právnickú osobu;
b) kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa;
c) údaje o objednaných službách, ktorými sú najmä údaje o prepravovaných zásielkach, ktoré ste si u nás vy alebo vaša spoločnosť objednali, spôsobu platby vrátane čísla platobného účtu, a údaje o reklamáciách;
d) údaje o vašom správaní na webe, vrátane prípadov, keď ho prezeráte cez našu mobilnú aplikáciu, najmä služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa az nej odvodená poloha, identifikácia zariadení, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií pre identifikáciu zariadenia;

účely spracovania:

1. Pokiaľ u nás objednáte prepravu zásielky alebo s nami uzavriete zmluvu

V prípade, že u nás objednáte prepravu zásielky alebo s nami uzavriete zmluvu o poskytovaní služieb alebo inou zmluvu, prevádzame nasledujúce spracovanie:
1.1. Spracovanie na základe plnenia zmluvy

Pokiaľ u nás ako fyzická osoba objednáte prepravu zásielky, spracovávame vaše osobné údaje za účelom prepravy a sledovanie zásielky, v prípade inej zmluvy potom za účelom plnenia tejto zmluvy, vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach.

Ak u nás objednáte prepravu zásielky ako zástupca právnickej osoby, spracovávame na účely dopravy a sledovanie zásielky, v prípade inej zmluvy potom za účelom plnenia tejto zmluvy vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o objednaných službách, a to na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v uzatvorení a plnenie zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.

To, že tieto údaje použijeme na účely dopravy a sledovanie zásielky alebo plnenia zmluvy, znamená, že ich použijeme najmä:
 
aby sme s vami mohli o prepravovanej zásielke komunikovať, napríklad Vám zaslať jej potvrdenie;
 
pre potreby platby za prepravu alebo inú službu alebo pre potreby vykonanie služby; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať aj našim ďalším prepravným partnerom, ako je popísané v časti Kto vaše osobné údaje spracúva a komu je odovzdávame :
 
v súvislosti s reklamáciou;
 
v súvislosti s vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite napr. pomocou call centra.
Pre tento účel osobné údaje používame po dobu prepravy príslušnej zásielky alebo plnenia zmluvy.

Vaše práva pri spracovaní osobných údajov :

Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní vašich osobných údajov, máte tiež vy pri spracovaní vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patria:
1. Právo na prístup
Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu je odovzdávame, kto je mimo nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente "Zásady spracovania osobných údajov fyzických osôb v PPL CZ". Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom . V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvý kópiu vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už s poplatkom.
2. Právo na opravu
Chybovať je ľudské. Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.
3. Právo na výmaz
V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, že je splnená niektorá z nasledujúcich dôvodov:
 
vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali;

odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorých spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej   spracovávať;

využijete svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri. časť Právo namietať voči spracovaniu) u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme, alebo sa domnievate, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Ale majte prosím na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž nepovoľuje, že spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov.

Všetky údaje, ktoré spoločnosť zhromažďuje, spracováva iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia.


Ochrana osobných údajov nielen našich zákazníkov, ale aj príjemcov, dodávateľov, partnerov a samozrejme zamestnancov, je našou prioritou. V súvislosti s Nariadením GDPR Vám nižšie prinášame zásady spracovania osobných údajov. Poverenec pre ochranu osobných údajov (Data Protection Officer, ďalej len "DPO") Spoločnosť disponuje rozsiahlymi znalosťami o ochrane osobných údajov a jeho úlohou je dohľad nad súladom s GDPR. Ak budete mať akékoľvek otázky ohľadne spracovania Vašich osobných údajov, neváhajte sa na nás prosím obrátiť na emailovú adresu: info@thermowell.sk

PREVÁDZKOVATEĽ:

THERMOWELL.SK

sídlo firmy,: Nábřežní 414 Jeseník, 79001 - ČESKÁ REPUBLIKA
vzorkovňa, výdajné miesto:
Administratívna budova - Pluhová 2, Bratislava III
ICO : 448 84 966
DIČ : 650516 7647
TEL : +421 949885410
TEL : +420 777160622

Skrátené obchodné podmienky pre veľkoobchodné nákupy:

Dodávateľ (predávajúci): THERMOWELL.SK, ČESKÁ REPUBLIKA, Jeseník Nábřežní 414, IČO – 44884966, DIČ - 6505167647 Spôsoby objednania:

1/e-shop objednávka na www.Thermowell.sk po veľkoobchodnom prihlásení

2/predajca na telefóne 06-16 h - + 421 949885410 4/email: info@thermowell.sk

Preprava a úhrada zásielok: prepravnou firmou - zasielame cca do 3-5 dní od objednania, pri nákupe za veľkoobchodné ceny sa hradí preprava - základná cena -1 ks – 12,00 EUR , inak je cena určená podľa hmotnosti tovaru a miesta určenia. Minimálna objednávka nie je stanovená, balné – neúčtujeme, úhrada - dobierkou alebo proforma faktúrou, platobnou kartou vodičovi, uvedený tovar je skladom ihneď k dodaniu,

Podmienky veľkoobchodnej spolupráce

1. Pre nákup za VO ceny je nutné mať svoje IČO prípadne aj DIČ. PLATCOVIA DPH MÔŽU NAKUPOVAŤ BEZ DPH !!! JE NUTNÉ DOLOŽIŤ POTVRDENIE O DPH !!!

Riešenie sporov

Obe zmluvné strany (Kupujúci a Predávajúci) súhlasia, že všetky majetkové spory,ktoré by v budúcnosti možno vznikli z uzatvorenej kúpnej zmluvy (objednávky), alebo ktoré vzniknú v súvislosti s ňou, vrátane otázok jej platnosti, jej výkladu, realizácie, či ukončenia práv z tohto právneho vzťahu priamo vznikajúcich alebo s ním priamo súvisiacich, budú najprv riešiť vzájomnou dohodou ( mimosúdnou cestou). Ak táto dohoda (mimosúdne cesta) nebude možná, bude spor riešiť príslušný súd. Možnosti mimosúdneho riešenia sporov (ADR) podľa novely zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 378/2015 Zb.) Priama dohoda medzi Kupujúcim a Predávajúcim, Arbitrážou podľa zák. č. 216/1994 Zb. o rozhodcovskom konaní a o výkone rozhodcovských nálezov mediáciou podľa zák. č. 202/2012 Zb. o mediácii, mimosúdne riešenie sporov prostredníctvom ČOI od 01.02.2016. Mimosúdne riešenia sporov prostredníctvom Slovenskej obchodnej inšpekcie je

riešené formou konciliacie, počas ktorého pracovník Slovenskej obchodnej inšpekcie povedie strany k urovnanie sporu, ako nezávislý prostredník, ktorý im bude prípadne pomáhať radou a názorom, nebude však v spore rozhodovať. Výsledkom konania bude uzavretie súkromnoprávnej dohody strán. Návrh na riešenie sporu môže podať spotrebiteľ (ak sa nepodarilo sťažnosť vyriešiť priamo s Predávajúcim). Návrh môže podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď kontaktoval druhú stranu za účelom riešenia sporu. Riadenie je bezplatné a svoje náklady si hradia obe strany samy.

Predávajúci má povinnosť vyjadriť sa k návrhu do 15 dní od dátumu doručenia a oznámiť, či sa riadenia zúčastní. Lehota na ukončenie mimosúdneho riešenia by u väčšiny prípadov nemala prekročiť 90 dní.

Kontaktní údaje:

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatý tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín